Cursos

Aprendre Anglès a S'Aula

Some learn English to speak it. We speak English to learn it.
Molts aprenen anglès per parlar-lo. Nosaltres parlam anglès per aprendre’l.

metodo

Metodologia.

S’Aula és una escola d’anglès fundada a l’any 1999. Tots aquests anys hem ensenyat anglès als nostres alumes d’una manera motivadora i seguint un enfocament comunicatiu.

El fet de començar l’aprenentatge de la llengua anglesa a una edat tan primerenca com ara els 4 anys, fa que el primer contacte que tenen els nostres alumnes amb la llengua anglesa sigui oral. És a dir, per a ells l’anglès és una llengua que es parla, es juga i es canta.

Poc a poc, anam introduint les altres habilitats lingüístiques que permetran als estudiants arribar a parlar l’anglès de manera estructurada i gramaticalment correcte, mai deixant de banda la pronúncia, l’entonació i obviament, la comprensió oral i escrita.

Per complementar aquest procés d’aprenentatge ens ha assemblat adient proposar els exàmens oficials de Cambridge per tal d’oferir als alumnes la possibilitat de comptar amb una eina d’avaluació internacionalment reconeguda que situa als alumnes dins els nivells d’aprenentatge del Marc Comú Europeu de referència: MEC.

CAMBRIDGE EXAMS

Exàmens de Cambridge.

Actualment tots els alumnes de S’Aula que s’han presentat a diferents exàmens de Cambridge han obtingut molt bons resultats, destacant tots ells pel seu domini en la parla. Per això volem seguir preparant a tots aquells que ho desitgin per els següensts exàmens:

Exàmens per alumnes a partir de 12 anys:

 • KET (Key English Test): Correspon al nivell A2 del MEC.
 • PET (Preliminary English Test): Correspon al nivell B1 del MEC.
 • FCE (First Certificate in English): Correspon al nivell B2 del MEC.

Cursos per a Totes les Edats.

S’Aula ofereix classes d’anglès per a edats compreses entre 4 i 99 anys.

 • Kids: Edats compreses entre 4 i 7 anys.
 • Juniors: Edats compreses entre 8 i 11 anys.
 • Teens: Edats compreses entre 12 i 17 anys.
 • Adults: Edats compreses entre 18 i 99 anys.

Estructura del Curs.

El curs s’estructura per trimestres. Les classes s’organitzen en 2 dies setmanals d’una hora, 1 dia setmanal d’una hora o 1 dia setmanal d’una hora i mitja.

 • Les hores perdudes per no assistir a classe són recuperables previ acord amb el professor/a.
 • Els dies festius no hi ha classe. Els dies de festes escolars unificades sí hi ha classe.
 • Les vacances de Nadal i Setmana Santa són les mateixes que les dels centres escolars.
activitats2

Activitats Complementàries.

A S’Aula els alumnes poden gaudir de nombroses activitats complementàries:

 • Workshops: Durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, així com la darrera setmana de juny es fan tallers els dematins. Els alumnes poden gaudir d’activitats variades com ara tallers de lego (lego movies), de cuina, de manualitats, etc.
 • Activitats d’estiu: Els mesos de juliol  i agost es duen a terme diferents activitats en anglès pels més petits, i cursos d’anglès intensius per a totes les edats.
 • Curs d’anglès a Irlanda: S’Aula organitza cada estiu un curs d’anglès a Irlanda. Aquesta experiència és a més de molt enriquidora, un complement ideal de les classes d’anglès ja que els alumnes poden posar en pràctica els coneixements adquirits durant l’any i millorar sobretot l’expressió oral. A més a més, és una bona oportunitat per conèixer una altra cultura ja que els alumnes estan en una família irlandesa al llarg del curs.

Calendari Lectiu 2018/19.

Cursos d’Anglès:

 • 1r Trimestre: 1 octubre – 21 de desembre 2018
 • 2n Trimestre: 07 gener-18 d’abril 2019
 • 3r Trimestre: 29 d’abril- 14/28 de juny 2019

Tallers (segons demanda):

 • Christmas workshops: Tallers de Nadal (2-4 desembre).
 • Easter workshops: Tallers de Setmana Santa (23-26 abril).
 • Summer activities: Tallers, activitats i cursos (juliol i agost).

Pagament.

El pagament mensual és el mateix per a cada mes de l’any acadèmic excepte el mes de juny pels alumnes d’ESO i batxillerat (només fan mig mes).

MATRÍCULA

PAGAMENT

Antics alumnes gratuïta.
KIDs i JUNIORs (de 4 a 11 anys):
2 hores setmanals – 80 €
1 hora setmanal – 40 €.
Nous alumnes 15 Euros.
TEENs (de 12 a 17 anys):
2 hores setmanals – 80 €
1 hora setmanal – 40 €.
ADULTs (de 18 a 99 anys):
1 hora 30 minuts setmanals – 60 €
2 hores setmanals – 80 €
1 hora setmanal – 40 €.
25 Euros x 1 hora de classes particulars.
 • El pagament es pot fer mensual o trimestral en efectiu o domiciliat.
 • Descompte d’un 10% per a germans.
 • El pagament es fa la primera setmana de cada mes.
 • Tots els alumnes compten amb una assegurança de Responsabilitat Civil.

 

Many learn English to speak it.

We speak English to learn it.